Μαθητικός διαγωνισμός Έκφρασης και Δημιουργίας στο πλαίσιο των Ευγενείων 2022 29 Νοεμβρίου 2021