Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 18 Μαρτίου 2022
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 18 Μαρτίου 2022
Πρόσκληση μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022 21 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών με οργανική σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 13 Δεκεμβρίου 2021
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 11 Νοεμβρίου 2021
Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021 26 Μαρτίου 2021
Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 23 Μαρτίου 2021
Εγκύκλιος μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 19 Μαρτίου 2021
Ανακοίνωση πινάκων των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών με οργανική σε Κ.Ε.Σ.Υ 15 Δεκεμβρίου 2020
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021 04 Νοεμβρίου 2020
Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Σχολικού έτους 2020-21 03 Νοεμβρίου 2020
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020 27 Απριλίου 2020
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020. 06 Απριλίου 2020