Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022, της λειτουργίας τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων 14 Δεκεμβρίου 2021
Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Mεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021- 2022 στην περιφερειακή δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας 14 Δεκεμβρίου 2021
Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 02 Δεκεμβρίου 2021
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022 της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων 01 Δεκεμβρίου 2021
Ανακοίνωση των αποκλειόμενων από τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 23 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση λειτουργιάς τμημάτων στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας περιόδου 2021-2022 στην περιφερειακή δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας 22 Νοεμβρίου 2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης μαθητευομένων μαθητείας 11 Νοεμβρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών ΠΔΕ για τη μαθητεία και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη μαθητεία 05 Νοεμβρίου 2021
2η Ανακοινοποίηση! Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας - Περιόδου 2021-2022 21 Οκτωβρίου 2021
Η αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. έμπρακτα: 35% αύξηση των θέσεων έναντι του 2020 25% αύξηση της αμοιβής των μαθητευομένων 12 Οκτωβρίου 2021
Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους 2021-2022 - ΦΕΚ 05 Οκτωβρίου 2021
Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της 1ης περιόδου 2021 13 Ιουλίου 2021
Συμπληρωματική προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2021 25 Μαϊος 2021
Ανακοινοποίηση Απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 Μαϊος 2021
Συγκρότηση και Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 08 Απριλίου 2021
Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Πιστοποίηση αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους 02 Φεβρουαρίου 2021
Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος μαθητείας 19 Ιανουαρίου 2021
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 14 Ιανουαρίου 2021
Δ΄ Φάση Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μαθητείας έτους 2021 12 Ιανουαρίου 2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης μαθητευόμενων Ε' φάσης Μαθητείας 23 Δεκεμβρίου 2020