Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 28 Δεκεμβρίου 2021
Yποβολή αιτήσεων εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» 22 Δεκεμβρίου 2021
3η περίοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων 08 Νοεμβρίου 2021
Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών προτύπων και πειραματικών σχολείων 11 Οκτωβρίου 2021
Μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» 05 Οκτωβρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΙΕΠ 10 Ιουνίου 2021
ΙΕΠ: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων 31 Μαϊος 2021
Eγγραφή στο ανοικτό μητρώο εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ 06 Απριλίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό μητρώο εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ 05 Απριλίου 2021
ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)» 14 Δεκεμβρίου 2020
Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021 στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 14 Δεκεμβρίου 2020
Διαδικτυακή ενημέρωση ΠΕΚΕΣ για Εργαστήρια Δεξιοτήτων 08 Δεκεμβρίου 2020
Ανάρτηση εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020_2021 στη σελίδα του ΙΕΠ 08 Δεκεμβρίου 2020