Απονομή Διαπίστευσης Erasmus στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 31 Μαρτίου 2021
Δελτίο τύπου 01 Ιουλίου 2020
Δελτίο Τύπου: Εναρκτήρια τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “T-Games” 08 Δεκεμβρίου 2020
Εναρκτήρια τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “SpeakER” 05 Νοεμβρίου 2020
Ένταξη σχολικών μονάδων στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet/ Associated Schools Project Network) 21 Οκτωβρίου 2020
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του προγράμματος ERASMUS+ για το 2021 02 Απριλίου 2021
Ο νέος οδηγός Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2021-2027 26 Μαρτίου 2021
Παρουσίαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του SpeakER 29 Δεκεμβρίου 2020
Παρουσίαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του T-Games 29 Δεκεμβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση στην Ελλάδα επιμορφωτικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), 2021 24 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε online έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών με θέμα “Language education in Europe: The impact of Covid-19” 24 Φεβρουαρίου 2021
Συμμέτοχη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαθητείας Benchlearning 19 Ιουνίου 2020
Συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στο έργο LED (πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) 28 Ιανουαρίου 2021
Υλοποίηση δύο σημαντικών στόχων του έργου LED: Οδηγός LED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και Εργαλείο Προσομοίωσης 01 Φεβρουαρίου 2021