Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022 30 Νοεμβρίου 2021
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 11 Νοεμβρίου 2021
Τροποποίηση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 10 Μαρτίου 2021
Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21 02 Μαρτίου 2021
Ορισμός Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Διαδικτυακών τμημάτων μεταξύ Διευθύνσεων) για το σχ. έτος 2020-2021, στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 08 Φεβρουαρίου 2021
Ορισμός Σ.Ο.Δ.Α.Ε. για την ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων 2020-2021 02 Φεβρουαρίου 2021