Ενημερωτικό υλικό για το Learning Corner της ΕΕ 16 Δεκεμβρίου 2021
Έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Γύρω από τον αέρα» του Goethe-Institut Athen 13 Δεκεμβρίου 2021