Οδηγός Υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069864 24 Αυγούστου 2020
Οδηγός Υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069645 21 Αυγούστου 2020
Οδηγός Υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2020-2021» 21 Αυγούστου 2020
Οδηγός Υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020- 2021 με κωδικό ΟΠΣ 5069633 21 Αυγούστου 2020
Οδηγός Υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021» 21 Αυγούστου 2020
Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με αποσπάσεις 18 Αυγούστου 2020
Πρόσκληση για ορισμό μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 17 Αυγούστου 2020
Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 14 Αυγούστου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ 13 Αυγούστου 2020
Προκηρύξεις – Προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 30 Ιουλίου 2020
Πλήρωση της κενουμενης θεσης του Προϊσταμένου του τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 10 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020- 2021 10 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό σχ. έτος 2020-2021 07 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021 06 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021 02 Ιουλίου 2020
6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning 02 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2020-2021 02 Ιουλίου 2020
Ορισμός νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο 02 Ιουλίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2020-2021 02 Ιουλίου 2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 01 Ιουλίου 2020