Το padlet με τις επιμορφώσεις για τους μαθηματικούς και το υλικό των επιμορφώσεων

https://padlet.com/pkotarinou/k9o7ax9o4qk4ujvt