ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται το εξής:

"Για την διευκόλυνση όλων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και των μετακινήσεών τους, θα προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας για όλους τους νεοδιοριζόμενους μέχρι και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, ενώ για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας μέχρι και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021".

Για να δείτε το δελτίο τύπου κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σας κοινοποιούμε τα ΦΕΚ 1817, 1818 και 1819 τ. Γ΄ /10-08-2021 και σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το από 11-08-2021 Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία από σήμερα, Τετάρτη 11-08-2021.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 11 Αυγούστου έως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 μόνο για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 62 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας ανακοινώνουμε το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Ως ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων ορίζεται η Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Μακρυγιάννη 5, 2ος όροφος), ενώπιον των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, στην προκαθορισμένη ώρα που αναγράφεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου στο συνημμένο έγγραφο.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κοινοποιούμε τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 7η/05-08-2021 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Διαπιστώνεται η μεταφορά  των 178 οργανικών  θέσεων μόνιμου προσωπικού  των Κέντρων Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο έγγραφο.