ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικών Σχολείων) όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας γνωστοποιούμε την έγκριση του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ!», ο οποίος διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» σε συνεργασία με το τμήμα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων και όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γενικής και Ειδικής Αγωγής) της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Σας διαβιβάζουμε το από 27-12-2021 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, που ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 04 Ιανουαρίου και ώρα 13:00, μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των ΣΕΕ και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις  προηγούμενες περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΙΕΠ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης

Ο μετασχηματισμός του σχολείου στον 21ο αιώνα: Θέσεις - Αντιθέσεις - Συγκλίσεις