ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Με ιδιαίτερη  χαρά η Εκπαιδευτική Αναγέννηση προσκαλεί και φέτος εσάς και τους μαθητές σας να συμμετάσχετε στον 4ο Διαγωνισμό Γρίφων Μαθηματικών και Λογικής που διοργανώνεται στις 2 Απριλίου 2022 με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. έγκρισης 142695/Δ2/08-11-2021) και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, μέσω της πλατφόρμας zoom, στις 9 και 10 Απριλίου 2022, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση υλικού καθώς και στην πλατφόρμα κατασκευής της ρομποτικής συσκευής.

Οι συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν με δοκιμασία που θα επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προτεινόμενες ή να επιλέξουν την Ελεύθερη Παρουσίαση/Free Style με θέμα της επιλογής τους.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας διαδικτυακή φόρμα google στον σύνδεσμο https://forms.gle/3yoFGWNV5651fnrZA , μέχρι τις 2 Απριλίου 2022, ώρα 23:59.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-22.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.