ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 7 θέσεις), να υποβάλουν αίτηση από 3/6/2022 έως και 15/6/2022 και ώρα 24:00.


Απαραίτητα προσόντα: Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στη Στατιστική ή στην εξόρυξη δεδομένων σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ή εμπειρικής απασχόλησης σε Στατιστικά λογισμικά τουλάχιστον ενός έτους και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.


Επιθυμητά προσόντα: Η Γνώση ξένων γλωσσών και προγραμμάτων επεξεργασίας λογιστικών φύλλων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, μαζί με τη σχετική Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) Π.Ε. και Δ.Ε., για να λάβουν μέρος στην 5η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

Επισημαίνεται ότι  όσοι εκπαιδευτικοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι από τις προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους και παρακολουθούν το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχουν ολοκληρώσει, μπορούν να συνεχίσουν στην 5η Επιμορφωτική Περίοδο χωρίς να χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η επιμορφωτική ημερίδα - βιωματικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιουνίου, 8:30-12:30 στο Κεντρικό Κτήριο Διοίκησης στα Κοίλα Κοζάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΔΙΕΚ

Καλούνται οι μόνιμοι δημόσιοι υπαλλήλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της αριθ. πρωτ. Κ5/72109/17-06-2021 (Β΄ 2606) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Κ5/111382/09-09-2021 (Β’ 4452) υπουργική απόφαση, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.