ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και το Μουσείο Φιλελληνισμού, βραβεύουν τους νικητές του μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Ο Φιλελληνισμός, η συμβολή του στην απελευθέρωση της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η τελετή θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, στις 18.00, στο Μουσείο Φιλελληνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η Γωνιά μάθησης, η οποία διατίθεται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συγκεντρώνει εκατοντάδες διαδραστικών εκπαιδευτικών υλικών για την ΕΕ. Καλύπτει 12 θέματα που αφορούν την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού και της ιστορίας της ΕΕ, της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος, των τροφίμων, της γεωργίας, της αλιείας, καθώς και της επιστήμης και της έρευνας. Αφορά εκπαιδευτικούς και μαθητές ηλικάς 5-18 ετών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 65/03-12-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται ο Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Λόγια και λαϊκή μουσική: αντίθετα άκρα ή πόλοι συνθετικής δημιουργίας» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/18-11-2021 του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διενέργεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας - Ολυμπιάδας Βιολογίας 2022 για μαθητές και μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας Γυμνασίου για μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.