Οι εγγραφές για τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 15/01/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους εδώ:

https://forms.gle/gcVYSDhXoRRw4C3v5

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών