ΕΕΠ

Για την τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (τυπογραφικό).

SEP

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στις ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στα Κέντρα/Δομές Φιλοξενίας, να υποβάλουν αίτηση από 1-09-2021 μέχρι 7-09-2021 και ώρα: 15:00.

ΣΔΕ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία λήγει την 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

covid

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (59η εγκύκλιος) - Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

ΣΟΧ

Προσοχή επειδή  η ημερομηνία λήξη είναι Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 η καταλυτική  ημερομηνία λήξης θα είναι Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 2 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Επισυνάπτονται: η προκήρυξη, η αίτηση και το παράρτημα ανακοινώσεων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.