Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Δείτε το συνημμένο πίνακα.

Για πληροφορίες δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου