Οι εγγραφές για τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 15/01/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.