Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.pierce.gr/news/skitsofrenia-2021