Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Ανακοινοποίηση ως προς τους έχοντες δικαίωμα απόσπασης.