ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 65/03-12-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται ο Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Λόγια και λαϊκή μουσική: αντίθετα άκρα ή πόλοι συνθετικής δημιουργίας» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.