ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Goethe-Institut Athen με τίτλο «Γύρω από τον αέρα». Πρόκειται για μια βαλίτσα με διδακτικό υλικό με θέμα τις διαστάσεις του αέρα και μια σειρά από χαρταετούς. Ως βασικοί στόχοι του προγράμματος περιγράφονται η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη γερμανική γλώσσα και η βιωματική και δημιουργική της εκμάθηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.