ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 60/4-11-2021), διοργανώνουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022».

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του έργου ορίζεται η Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:59 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.