ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανάληψη διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων σε μία (01) από τις θεματικές ενότητες του τρέχοντος προγράμματος του ECML, για το έτος 2022: 12 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.