5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄-Στ΄ τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας