ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΣ 21

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΜΟΡΙΑΣ 21» (πρωτοβουλία που αναπτύσσουν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η ΤΕΜΕΣ Α.Ε, με τη συμμετοχή πάνω από 70 ιδρυμάτων, φορέων και εταιριών) αλλά και των δραστηριοτήτων τους με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού, προστασίας του περιβάλλοντος και εκπαίδευσης για την αειφορία, προκηρύσσουν Πανελλαδικό Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για τη Φύση για το σχολικό έτος 2021-2022. Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι: «Μοριάς ’21: Δημιουργώ για το 21»