ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021-22 τη διεξαγωγή του 10ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Πρωτόλειου Διηγήματος, που διοργανώνει το εν λόγω Ίδρυμα, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2022, μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους ή ατομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.