ΕΕΠ - ΕΒΠ

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr) από την Παρασκευή 13/8 έως και την Παρασκευή 20/8/2021.