ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπείτε στο www.kesyflorinas.mysch.gr