Εξαιρετικό δείγμα συνεργασίας δομής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

https://www.artsteps.com/embed/5fe16b11760a377b3ce3cbbc/560/315?fbclid=IwAR3-GvssPa9I5MuT-Kiie8DhTwOmHL8vtpGJOmOweaeTYowXjkKoXQixRNQ