Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

Ο πίνακας κατάταξης των υποψήφιων οδηγών και συνοδών είναι ανακοινοποιημένος ως προς την μοριοδότηση του κ. Κύρου χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατάταξη των υποψηφίων.