Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα. 

Αφορούν οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τη διδασκαλία-χρήση των πνευστών οργάνων, τη λειτουργία των χορωδιών κ.λ.π

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.