Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κύριε εκπρόσωπε του ΕΕΛΛΑΚ, αγαπητές/αγαπητοί συνάδελφοι, κατ΄ αρχάς θέλω να μεταφέρω τον χαιρετισμό και τις ευχές της Υφυπουργού Παιδείας κας Σοφίας Ζαχαράκη για επιτυχία στο Συνέδριο.

Θα ήταν μαζί μας σήμερα, αλλά ένα έκτακτο γεγονός που της έτυχε την κράτησε μακριά μας.

Αγαπητές/αγαπητοί σύνεδροι

Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με μεγάλη χαρά αποδεχτήκαμε την πρόταση συνδιοργάνωσης του Συνεδρίου FOSSCOMM 2020, τόσο γιατί είχε επιλεγεί από τον ΕΕΛΛΑΚ η Περιφέρειά μας για τη δια ζώσης διοργάνωσή του, όσο και γιατί πρόθεση και επιθυμία μας είναι η επέκταση της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στις σχολικές μονάδες και δομές της Περιφέρειάς μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.