Η μετάδοση της ημερίδας θα γίνει μέσω ΠΣΔ http://sch-streaming.eu

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.