Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης"

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5632

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι Υπεύθυνοι Μαθητείας που επιθυμούν να αποστείλουν τα σχόλια / προτάσεις τους στο mail του τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας.