Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή τον εορτασμό της 23ης Ιουνίου ως Ολυμπιακής Ημέρας και σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος (ΕΘΝ.Ο.Α.) καλεί τους /τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, όπου υπάρχει δυνατότητα, να προβούν σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στην προβολή και στη διάδοση των Oλυμπιακών Αξιών.

 

Για να δείτε το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το έγγραφο της  Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.