Επισυνάπτεται η ΥΑ που περιλαμβάνει το πρόγραμμα εξετάσεων (γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων) και τον ορισμό προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.