Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου για το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας. Κατόπιν τούτου σας ενημερώνουμε πως οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους (Παρασκευή 13-07 ως και Τρίτη 17-07).

Συνημμένα:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_Exact_Copy.pdf)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_Exact_Copy.pdf[Δελτίο Τύπου]392 kB
Download this file (ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ KAI ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ.zip)ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ KAI ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ.zip[Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων]104 kB