Εκτύπωση
Κατηγορία: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά και κλάδο