ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΑΠΥΣΔΕ

Η τροποποίηση αφορά τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΠΥΣΔΕ

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας