ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΠΥΣΔΕ

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Για να δείτε τις αποφάσεις ανασυγκρότησης των Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Συμβούλια Επιλογής) ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.