ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Δείτε τα συνημμένα έγγραφα μεταθέσεων και οργανικών κενών.

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΠΠΕΘ, ανακοινώνεται ότι δεν έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣΥΔ οι προϋπηρεσίες των ωρομισθίων καθώς και των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019. Ως εκ τούτου, τα μόρια στο ΟΠΣΥΔ δεν απεικονίζουν (ακόμη) τη συνολική προϋπηρεσία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/τ.προκ.ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ.προκ.ΑΣΕΠ/25-04-2019)  προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, να εγγραφούν υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) διαφορετικά η αίτησή τους δε θα γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιπλέον οδηγίες (από 06/05/2019)

Κατόπιν κοινών ερωτημάτων των ΠΔΕ στο email της Υπηρεσίας μας  και για λόγους οικονομίας επισημαίνουμε ορισμένα πρώτα σημεία που αφορούν στις αιτήσεις υποβολής δικαιολογητικών των ΕΕΠ-ΕΒΠ:

(Σημειώνεται ότι κάτωθι γίνεται μια σύντομη ενημέρωση για ένα σύνολο ζητημάτων, πιθανώς να ακολουθήσει και έγγραφο από τη Γενική Δ/νση για κάποια από αυτά τα θέματα που αφορούν σε ενέργειες των Υπηρεσιών σας)

Ανακοινοποίηση ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της φράσης στο σημείο πάνω από τις υπογραφές:

  • Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα

Επισυνάπτεται ανακοινοποίηση του οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά την 962/2018 απόφαση του ΑΣΕΠ (28-08-2018)

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕEΠ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019.