Ανακοινοποίηση ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της φράσης στο σημείο πάνω από τις υπογραφές:

  • Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.
Συνημμένα:
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ_8-5.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ_8-5.doc[Νέα αίτηση]0 kB