Εκτύπωση
Κατηγορία: Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Στις 18-11-2019 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 15 εκπαιδευτικών ΠΕ25 στο πρόγραμμα εξειδικευμένης υποστήριξης. Δείτε την απόφαση πρόσληψης στο συνημμένο έγγραφο.