ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Για τη διαδικασία δήλωσης περιοχών προτίμησης ενημερωθείτε από το συνημμένο ΦΕΚ.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες των δηλώσεων θα ακολουθήσει νεότερη ανάρτηση.

Στις 18-11-2019 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 15 εκπαιδευτικών ΠΕ25 στο πρόγραμμα εξειδικευμένης υποστήριξης. Δείτε την απόφαση πρόσληψης στο συνημμένο έγγραφο.

Στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 11 αναπληρωτών  Ε.Ε.Π. και 2 αναπληρωτών Ε.Β.Π. στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» καθώς και 2 αναπληρωτών Ε.Β.Π. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020».

Για τις αποφάσεις πρόσληψης δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα για τις αποφάσεις πρόσληψης

Στους πίνακες περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση δήλωσης προτίμησης περιοχών για το σχολικό έτος 2019-2020.