Εκτύπωση
Κατηγορία: Media Smarts
Media Smarts

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ “Media Smarts ” διάρκειας 2 ετών (από 01/03/2021 έως 28.02.2023).  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης φορείς της Γαλλίας, Ιταλίας, Τουρκίας, Ισπανίας και Εσθονίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στο να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές θετική στάση πάνω στο θέμα της κοινωνικής και ψηφιακής ένταξης των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο και/ή προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτό, επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων (key competences) και μιας συμπεριληπτικής ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που θα οδηγούν στη μείωση της σχολικής εγκατάλειψης, καθώς και την καλλιέργεια μεθόδων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον και να είναι σε θέση να συμβάλλουν και να επωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα συνεργαστεί με το 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς για την υλοποίηση του προγράμματος. Το Γυμνάσιο Κστοριάς θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος μέσα από τη δημιουργία Εrasmus+ clubs, τη συνεργασία με τους φορείς των χωρών-εταίρων στο πρόγραμμα και την ανάληψη δράσεων διάχυσης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του στην τοπική κοινότητα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προβλέπεται η συμμετοχή μαθητών και των συνοδών τους  σε LEARNING, TEACHING & TRAINING ACTIVITY (LTTA) στην Τουρκία, διάρκειας 7 ημερών. Στη δραστηριότητα θα συμμετέχουν ισάριθμες ομάδες από όλους τους εταίρους του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω στην ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακή απεικόνιση, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης.