Δείτε το συνημμένο έγγραφο (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 3)