Για να δείτε την πρόσκληση, το πρόγραμμα επιμόρφωσης και πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα InterCap ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.

intercap