Για να δείτε την απόφαση ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.