Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στα ΕΠΑΛ επιλογής τους την Τρίτη 15-10-19 και Τετάρτη 16-10-19. Η απόφαση έγκρισης των τμημάτων Μαθητείας της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 18-10-19.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.