Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάξης υποψηφίων για το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας" περιόδου 2019-2020 ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00.