Για να δείτε την πρόσκληση ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.