Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2021-2022:

α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και

β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

10ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2022. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας,

32ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ενημερωτικό υλικό για τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική