Επισυνάπτονται τα έγγραφα σχετικά με παράταση της λήξης:

Α. της Δ’ πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/ριών των Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και

Β. της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο  πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057

έως και τη Δευτέρα 30-11-2020 και ώρα 00:00

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος  Β’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 5139 και ημερομηνία δημοσίευσης 19-11-2020 (ΦΕΚ 5139/τ.Β’/19-11-2020)​ η με αρ. πρωτ.  47100/1176/16-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

Συνημμένα:
Download this file (ΦΕΚ 5139_τ.Β_19-11-2020.pdf)ΦΕΚ 5139_τ.Β_19-11-2020.pdf[ ]176 kB

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Για να δείτε την απόφαση της ΠΔΕ με θέμα «Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων  των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην  Π.Δ.Ε.  Δυτικής Μακεδονίας» ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Συνημμένα:
Download this file (Δελτίο Τύπου Erasmus.pdf)Δελτίο Τύπου Erasmus.pdf[ ]826 kB

Για να δείτε την απόφαση της ΠΔΕ με θέμα «Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων  των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην  Π.Δ.Ε.  Δυτικής Μακεδονίας» ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.